Buijs Bouw aangesloten bij Bouwend Nederland, een kwaliteitonderdeel hierin is Bouwgarant® waarbij wij ook aangesloten zijn.

Buijs Bouw is aangesloten bij Bouwend Nederland. Een belangrijk speerpunt van Bouwend Nederland is het bevorderen en uitdragen van de kwaliteit van de producten van de bouwbedrijven. Dat is voor consumenten, maar ook voor de bouwsector van belang. Tegen deze achtergrond zijn zogeheten kwaliteitslabels (keurmerken) ontwikkeld. Bedrijven die een dergelijk label voeren, voldoen aan bepaalde criteria. Voor de consument geeft dit helderheid en houvast.

Lees verder op www.bouwendnederland.nl

Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.